کپی شد

‏اتفاقات پیش از واقعه کربلا

سال ها و بلکه  قرن ها قبل از وقوع حادثه عظیم کربلا، جریان هایی در رابطه با این واقعه اتفاق افتاده که نشان از اهمیت آن  دارد. از جمله آنها، حضور انبیا و اولیای الهی در سرزمین کربلا و اظهار حزن و اندوه و همدردی به جهت این واقعه است.[1]


[1]. ر.ک: ابن قولويه، جعفر بن محمد، كامل الزيارات‏، محقق و مصحح: امينى، عبد الحسين‏، ص 67؛ مجلسى، محمد باقر، بحار الأنوار، محقق و مصحح: جمعى از محققان‏، ج 44، ص 242 – 244‏.‏