searchicon

کپی شد

یمانی بودن احمد الحسن

در روایات عصر ظهور، بحثی به نام یمانی و قحطانی آمده است؛ به همین دلیل افرادی برای این‌که بخواهند خودشان را موجه جلوه دهند، از این عناوین استفاده کرده و می کنند.

به عنوان نمونه، فردی در عراق با عنوان «ابی عبدالله الحسینی القحطانی» معروف به «حیدر مشتت» تقریباً هم‌زمان با احمد الحسن خود را به عنوان یمانی معرفی کرد. در این میان، «احمد بن اسماعیل بصری»؛ (احمد الحسن) نیزمی گوید: من یمانی هستم. این گونه مدعیان از روایات سوء استفاده کرده و خود را یمانی و نائب مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) معرفی می کنند. در صورتی که در روایات مربوط به یمانی اشاره ای به نام، عنوان و اسم یمانی نشده است؛ لذا نمی توان گفت که آقای فلانی یا فلان شخص، یمانی است. اما بر فرض اینکه بپذیریم یمانی عادل است و پرچم حق به دست او است، چه کسی می تواند مصداق را اثبات کند؟ پس با توجه به اینکه در قرون متمادی هم بین شیعیان و هم در بین اهل سنت افراد متعددی خود را به عنوان یمانی معرفی کرده اند، نمی توان دلیلی بر اثبات و تطبیق پیدا کرد.[1]

در این گفتار به یکی از روایاتی که احمد الحسن و پیروانش به آن استناد کرده اند، اشاره می شود.

امام باقر (علیه السلام) فرمود: «و در میان پرچم‌ها پرچمی هدایت کننده‌تر از پرچم یمانی نیست، آن پرچم هدایت است؛ زیرا شما را به سوی صاحبتان دعوت می‌کند. اگر یمانی خروج کرد، فروختن اسلحه بر مردم و بر مسلمانان حرام می‌شود. اگر یمانی خروج کرد، به سوی او بپاخیز؛ زیرا پرچمش پرچم هدایت است و بر هیچ مسلمانی جایز نیست که از او سرپیچی کند و در مقابل او بایستد، هر کس این کار را انجام دهد، اهل جهنم خواهد بود؛ زیرا او دعوت به حق و هدایت به راه راست می‌کند».[2]

احمد الحسن در مورد یمانی بودن خود چنین می‌گوید: «بدان که من قبل از این‌که متولد شوم، یمانی بوده‌ام و در این عالم جسمانی از این موضوع اطلاع نداشتم، تا خداوند مرا یادآوری و آگاه نمود».[3]

او معتقد است ادله و روایات فراوانی که بر وجود یمانی دلالت دارند، اشاره به همان مهدی اول کرده‌اند که برای امام زمان دعوت می‌کند: «یمانی به امام مهدی (علیه السلام) دعوت می‌کند؛ (زیرا شما را به سوی صاحبتان دعوت می کند). بنابراین یمانی باید همان اولین مهدی از مهدی های دوازده گانه باشد؛ زیرا یازده مهدی دیگر بعد از او از فرزندانش می‌باشند. از اینجا است که شخص یمانی به مهدی اول از دوازده مهدی، منحصر می شود.[4]

ادعای یمانی بودن از طرف افراد بسیاری در طول تاریخ مطرح شده است و هریک نیز روایات کلی‌ای را که در این بخش وجود دارد، به عنوان دلیل خود ذکر کرده‌اند. باید توجه داشت ویژگی‌ها و علامات یمانی به طور دقیق و کامل در روایات بیان نشده است. تطبیق اسامی و عناوین بر افراد خارجی در بحث مهدویت کار ساده ای نیست و نمی‌توان به مجرد این‌که فرد صالح یمنی قیام کرد (البته در مورد یمنی بودن احمد الحسن با توجه به تولد او در بصره، ‌اشکالاتی جدّی وجود دارد)، گفت این همان یمانی مورد نظر روایات است.

آنچه افراد را به اشتباه می اندازد همین است که عده‌ای خیلی زود این اسامی و عناوین را بر اشخاص یا جریاناتی که پیرامون‌شان هستند، تطبیق می‌کنند و بعد از مدتی که خطایشان روشن می‌شود، سرخورده می‌شوند.[5]

مشکل اساسی با این مدعیان این است که شما چه دلیلی بر اثبات یمانی دارید؟ فردی ادعا کرده من یمانی  هستم. به او گفته می شود: دلیل بیاور؛ چرا که دلیل بر عهده مُدعی است، شما مدعی هستی، دلیلت چیست؟ می گوید: ما روایات یمانی را داریم. دقیقاً احمد الحسن این گونه می گوید: مگر ما روایات یمانی نداریم؟ جواب داده می شود: بله، روایات یمانی داریم، اما چه کسی گفته تو همان یمانی هستی؟ تو باید دلیل بیاوری. در روایت آمده است که «یمانی من الیمن» این روایت صریحاً می گوید: خروج یمانی از یمن خواهد بود؛ احمد الحسن که متولد عراق و بصره است، پس یمانی نیست.[6]

پس اگر یمانی به عنوان پرچم هدایتگر پذیرفته شود، احمد الحسن و دیگران که مدعی یمانی بودن هستند، اولین معیار آن را که هدایتگری است، ندارند. اگر یمانی با خصوصیات آن پذیرفته  شود، لوازم او با حق بودن، راست گو بودن و عالم بودن او است. اما زمانی که کتاب های مدعیان یمانی را مشاهده می کنیم، می بینیم این خصوصیات را ندارند.[7]

 

[1]. برگرفته از سایت المهدیون.

[2]. نعمانی، ابن أبی زینب محمد بن ابراهیم، الغیبة، محقق و مصحح: غفاری، علی اکبر، ص۲۵۶.

[3]. احمد الحسن، پاسخ‌های روشنگر  بر بستر امواج، گردآوری و تنظیم هیات علمی انصار امام مهدی، ج ۲، ص ۹۸.

[4]. «چرا یمانی همان مهدی اول است؟» سایت انصار المهدی، پیروان احمد الحسن.

[5]. برگرفته از سایت اسلام کوئست.

[6]. برگرفته از سایت المهدیون.

[7]. همان.