searchicon

کپی شد

گستره حکومت فاطمیان

حکومت فاطمیان در آغاز در مغرب (مراکش کنونی) تأسیس شد. آنان پس از مدتی بر سراسر شمال آفریقا و مصر و شام و یمن غلبه یافتند و نفوذ خود را تا حجاز گستراندند و بر بخش‌هایی از دریای مدیترانه حاکم شده و سیسیل را تصرف کردند.[1]

 

[1]. سایت تبیان، «فاطمیان و نقش تاریخی آنها».