searchicon

کپی شد

گروه های درگیر در طوفان نوح (علیه السلام)

مطابق معمول تمام امت هایی که خداوند متعال برای ایشان رسول و پیامبر ارسال فرموده است، در جریان رسالت نوح (علیه السلام) نیز، قومی لجوج و گستاخ در مقابل ایشان قرار داشتند که بیشتر آنان از اشراف و ثروتمندان بودند. تا جایی رسید که این قوم به پیامبر خود چنین گفتند: «اى نوح! اگر (از حرفهايت) دست برندارى، سنگباران خواهى شد!». در نهایت همگی آنان گرفتار عذاب الهی و نابود شدند.
اما طرف دیگر جریان طوفان نوح (علیه السلام)، کسانی بودند که همراه با آن حضرت سوار بر کشتی شده و از عذاب الهی در امان ماندند. قرآن مجید در باره ایشان می فرماید: «اى نوح! با سلامت و بركاتى از ناحيه ما بر تو و بر تمام امتهايى كه با تواند، فرود آی…».