کپی شد

کفایت غسل حیض از جنابت

مراجع عظام تقلید، دراین باره که آیا با انجام غسل حیض، غسل جنابت از انسان برداشته می شود، نظرات مختلفی دارند:

1. آيات عظام (امام (ره)، خامنه ای، صافی گلپایگانی، نوری همدانی): غسل حيض و جمعه و امثال آنها، كفايت از غسل جنابت نمى كند.

2. آيات عظام (فاضل لنکرانی، تبريزى، خويى، سيستانى، مكارم شیرازی): بلكه اگر غير از جنابت نيز، يكى از آنها ]حیض یا جمعه[ را قصد كرده باشد، اقوىٰ كفايت است؛ بنابراين، اعمالى كه بعد از غسل حيض يا جمعه انجام داده، تمام آنها صحيح است و فقط نمازهايى كه بعد از جنب شدن و قبل از اولين غسل حيض يا جمعه خوانده باطل و قضا دارد[1][1]. محمودى، محمد رضا، مناسك حج (محشّٰى)، ص 283، نشر مشعر، تهران – ايران، ويرايش‌جديد، 1429 هـ ق، آیت الله بهجت: غسل واجب از جنابت کفایت می کند، امّا غسل مستحب از آن کفایت نمی کند.