کپی شد

کسوت و پیشه حاکمان آل‌بویه

با توجه به‌آن‌چه در تاریخ در باره فرزندان بویه آمده است؛ می‌توان دریافت که پیشه و شغل آن‌ها در ابتدای کار، حرفه نظامی بوده و در سپاه ماکان خدمت می‌کردند. آن‌ها پس از آن‌که از پیش ماکان خارج شدند، نزد مرداويج رفته و او آن‌ها را پذيرفت و به‌آنان خلعت داد و گرامى داشت و هر يک را امير منطقه و سامانی نمود. از آن به‌بعد به حکومت و سلطنت روی آوردند.[1]

 

[1]. ابن اثير، علی، كامل تاريخ بزرگ اسلام و ايران، ترجمه: حالت، ابو القاسم و خليلى، عباس، ج 19، ص 292.