searchicon

کپی شد

کتابنامه مقاله اسماعیل ذبیح الله (علیه السلام)

 1. قرآن کریم.
 2. ابن اثیر، على بن ابى الكرم محمد؛ الكامل فی التاریخ؛ دار صادر – دار بیروت، بیروت، 1385 ق / 1965 م. ‏
 3. ابن اثیر، على بن ابى الكرم محمد؛ أسد الغابة فى معرفة الصحابة؛ دار الفكر، بیروت، 1409 ق / 1989 م.
 4. ابن إسحاق، محمد؛ أخبار مكة فی قدیم الدهر و حدیثه؛ محقق: عبد الله دهیش، عبد الملک؛ نشر دار خضر، چاپ دوم، بیروت، 1414 ق.‏
 5. ابن جوزى، عبدالرحمن بن على؛ زاد المسیر فى علم التفسیر؛ تحقیق: المهد؛ عبدالرزاق؛ دار الكتاب العربی، چاپ اول، بیروت، ‏‏1422 ق. ‏
 6. ‏ابن حزم اندلسی، علی‌ بن ‌احمد؛ جمهرة أنساب العرب؛ تحقیق: لجنة من العلماء؛ دار الكتب العلمیة، بیروت، چاپ اول، 1403 ‏ق / 1983 م.
 7. ‏ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد؛ دیوان المبتدأ و الخبر فى تاریخ العرب و البربر و من عاصرهم من ذوى الشأن الأكبر (تاریخ ابن خلدون)؛ ‏تحقیق: شحادة، خلیل؛ دار الفكر، چاپ دوم، بیروت، 1408 ق / 1988 م. ‏
 8. ‏ابن سعد، محمد؛ الطبقات الكبرى؛ تحقیق: عبد القادر؛ محمد؛ دار الكتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 1410 ق / 1990 م. ‏
 9. ابن طاووس، على بن موسى‏؛ مهج الدعوات و منهج العبادات؛ محقق / مصحح: كرمانى؛ ابوطالب و محرر؛ محمد حسن‏؛ دار ‏الذخائر، چاپ اول، قم، 1411 ق.‏
 10. ابن كثیر، اسماعیل بن عمر؛ البدایة و النهایه؛ دار الفكر، بیروت، 1407 ق / 1986 م.
 11. ابن كثیر، اسماعیل بن عمرو؛ تفسیر القرآن العظیم (تفسیر ابن كثیر)؛ تحقیق: شمس الدین، محمد حسین؛ دار الكتب ‏العلمیة و منشورات محمد على بیضون، چاپ اول، بیروت، 1419 ق.‏
 12. ابن هشام، عبد الملک؛ السیرة النبویة؛ تحقیق: السقا، مصطفى و الأبیارى، ابراهیم و شلبى، عبد الحفیظ؛ دار المعرفة، بیروت، بى تا.‏‏ ‏
 13. اندلسى، ابن عبد ربه؛ العقد الفرید؛ دار الكتب العلمیة، چاپ اول، بیروت، 1404 ق. ‏
 14. آلوسى، سيد محمود؛ روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم؛ تحقيق: على عبدالبارى، عطية؛ دارالكتب العلميه، چاپ اول، ‏بيروت، 1415 ق.‏
 15. بحرانى، سید هاشم؛ البرهان فى تفسیر القرآن؛ تحقیق: قسم الدراسات الاسلامیة موسسة البعثة – قم؛ بنیاد بعثت، ‏چاپ اول، تهران، 1416 ق.
 16. بغدادی، محمد بن حبیب؛ تحقیق: لیختن شتیتر، ایلزه؛ دار الآفاق الجدیدة، بیروت، بى تا.‏
 17. بغوی، حسین بن مسعود؛ معالم التنزیل فى تفسیر القرآن؛ تحقیق: المهد، عبدالرزاق؛ داراحیاء التراث العربى‌، چاپ اول، ‏بیروت‌، 1420 ق.
 18. بلاسی، محمد سید علی؛ المعرب فی القرآن الکریم؛ جمعیة الدعوة الاسلامیة العالمیة، بنغازی، لیبی، بی تا.
 19. بیضاوى، عبدالله بن عمر؛ أنوار التنزیل و أسرار التأویل؛ تحقیق: المرعشلى، محمد عبد الرحمن؛ دار احیاء التراث العربى، چاپ ‏اول، بیروت، 1418 ق.
 20. پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب.‏
 21. جوهری، اسماعیل بن حمّاد؛ صحاح اللغه ‏جوهری. ‏
 22. حمیری، عبدالله بن جعفر؛ قرب الاسناد؛ محقق / مصحح: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)؛ مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، چاپ اول، قم، 1413 ق.
 23. دكتر علی، جواد؛ المفصل فى تاریخ العرب قبل الإسلام؛ دار الساقی، چاپ چهارم، بی جا،‌ 1422 ق / 2001 م. ‏
 24. دینورى، احمد بن داود؛ اخبار الطوال؛ تحقیق: عامر، عبد المنعم؛ منشورات الرضى، قم، 1368 ش. ‏
 25. ذهبى، محمد بن احمد؛ ‏تحقیق: تدمرى، عمر عبد السلام؛ دار الكتاب العربى، بیروت، چاپ دوم، 1413 ق / 1993 م.‏
 26. زرگری نژاد، غلامحسین؛ دین و عرب جاهلی؛ باشگاه اندیشه، بی جا، 1386 ش؛ پایگاه باشگاه اندیشه. ‏
 27. زمخشرى، محمود؛ الكشاف عن ‏حقائق غوامض التنزیل؛ دار الكتاب العربی، چاپ سوم، بیروت، 1407 ق.‏
 28. سایت حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج. ‏
 29. سوسه، احمد؛ العرب‌ و الیهود فی‌ التاریخ؛ بی نا، دمشق‌، ۱۹۷۲م‌. ‏
 30. سیوطی، جلال الدین؛ المزهر؛ تحقیق: جاد المولى، محمد أحمد و أبو الفضل إبراهیم، محمد و محمد البجاوی، علی؛ ‏دار التراث، چاپ سوم، بی تا.
 31. سيوطى، جلال الدين؛ الدر المنثور فى تفسير المأثور؛ كتابخانه آية الله مرعشى نجفى، قم، 1404 ق.‏‏
 32. صدوق، محمد بن على؛ خصال‏؛ محقق / مصحح: غفارى، على اكبر؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین ‏حوزه علمیه قم‏، چاپ دوم، قم، چاپ اول، قم، 1362 ش‏.‏
 33. صدوق، محمد بن على؛ علل الشرایع؛ كتاب فروشى داورى، قم، چاپ اول، 1385 ش / 1966 م‏.
 34. صدوق، محمد بن على؛ ‏معانی الاخبار؛ محقق / مصحح: غفارى، على اكبر؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین ‏حوزه علمیه قم‏، چاپ اول، قم، 1362 ش.‏
 35. ‏صدوق، محمد بن على؛ ‏من لا یحضره الفقیه؛ محقق / مصحح: غفارى، على اكبر؛ دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه ‏مدرسین حوزه علمیه قم‏، چاپ دوم، قم، 1413 ق.
 36. ‏طباطبایى، سید محمد حسین؛ المیزان فى تفسیر القرآن؛ دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسین حوزه ‏علمیه قم، چاپ پنجم، قم، 1417 ق.‏
 37. طبرسى، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فى تفسیر القرآن؛ تحقیق: با مقدمه بلاغى، محمد جواد؛ ‏ناصر خسرو، چاپ سوم، تهران، 1372 ش.‏
 38. طبرى، محمد بن جریر؛ تاریخ الأمم و الملوک؛ تحقیق: محمد، أبو الفضل ابراهیم؛ دار التراث، چاپ دوم، بیروت، 1387 ‏ق / 1967 م.
 39. طبرى، محمد بن جریر؛ جامع البیان فى تفسیر القرآن؛ دار المعرفه، چاپ اول، بیروت، 1412 ق.
 40. طوسى، محمد بن الحسن؛ امالی؛ دار الثقافة، ‏چاپ اول، قم، 1414 ق.‏
 41. طوسى، محمد بن حسن؛ التبیان فى تفسیر القرآن؛ تحقیق: ‏عامل، احمد قصیر؛ دار احیاء التراث العربى، بیروت، بی تا.‏
 42. عقاد، عباس‌ محمود؛ «ابوالانبیاء» المجموعة الکاملة لمؤلفات العقاد؛ بی نا، بیروت‌، ۱۹۷۸م‌. ‏ ‏
 43. علم الهدى، على بن حسین؛‏ أمالی المرتضى‏ (امالی سید مرتضی)؛ محقق / مصحح: ابراهیم، محمد ابوالفضل؛ دار الفكر العربی‏، ‏چاپ اول، قاهره، 1998 م. ‏
 44. فخر‌ رازی‌، محمد بن ‏عمر؛ مفاتیح الغیب (تفسیر کبیر)؛ دار احیاء التراث العربى، چاپ سوم، بیروت، 1420 ق.‏
 45. ‏فیروزآبادى، سید مرتضى؛ فضائل الخمسة من الصحاح الستة؛ اسلامیه، چاپ دوم، تهران، 1392 ق. ‏
 46. فیض كاشانى، ملا محسن؛ تفسیر الصافى؛ تحقیق: اعلمى، حسین؛ الصدر، چاپ دوم، ‏تهران، 1415 ق.‏
 47. قرطبی، محمد بن أحمد؛ الجامع لأحكام القرآن (تفسیر القرطبی)؛ تحقیق: البردونی، أحمد و أطفیش، إبراهیم؛ دار الكتب ‏المصریة، چاپ دوم، قاهرة، 1384 ق / 1964 م. ‏
 48. قطب راوندى، سعيد بن هبة الله‏؛ الخرائج و الجرائح؛ محقق / مصحح: مؤسسة الإمام المهدى (عليه السلام)؛ مؤسسه امام ‏مهدى عجل الله تعالى فرجه الشريف، چاپ اول، قم، 1409 ق.‏
 49. قمى، على بن ابراهیم‏؛ تفسیر القمی‏؛ محقق / مصحح: موسوى جزائرى، طیب؛ دار الكتاب، چاپ سوم، قم، 1404 ق. ‏
 50. کلبی، هشام بن محمد؛ الاصنام (بت های عرب)؛ ترجمه: جلالی نائینی، سید محمد رضا؛ بی نا، بی جا، بی تا. ‏
 51. كتاب مقدس؛ الإصحاح؛ دار حلمى، بی جا، ١٩٧٠ م. ‏
 52. ‏كلینى، محمد بن یعقوب؛ کافی؛ محقق / ‏مصحح: غفارى، على اكبر و آخوندى، محمد؛ دار الكتب الإسلامیة، چاپ چهارم، تهران، 1407 ق‏.‏
 53. گلن، ویلیام و مرتن، هنری؛ كتاب مقدس؛ ترجمه: همدانی، فاضل خان؛ ‏اساطیر، تهران، 1380 ش. ‏
 54. ابن منظور، محمد بن مکرم‫، لسان العرب، دارصادر و داربیروت، بیروت، بی نا.
 55. مستر هاكس؛ قاموس كتاب مقدس؛ اساطیر، تهران، 1377ش. ‏
 56. مسعودی، على بن الحسین؛ مروج الذهب و معادن الجوهر؛ تحقیق: داغر، اسعد؛ دار الهجرة، چاپ دوم، قم، ‏‏1409 ق.
 57. مقدسى‏، مطهر بن طاهر؛ البدء و التاریخ؛، تحقیق: پور سعید؛ مكتبة الثقافة الدینیة، بى تا.‏
 58. مكارم شيرازى، ناصر؛ تفسير نمونه؛ دار الكتب الإسلامية، چاپ اول، تهران، 1374 ش.‏
 59. ناس، جان؛ تاریخ جامع ادیان؛ ترجمه: حكمت، علی اصغر؛ فرانکلین، چاپ سوم، بی جا، ۱۳۵۴ ش. ‏
 60. یعقوبى، احمد بن أبى یعقوب؛ تاریخ یعقوبى؛ دار صادر، بیروت، بى تا.‏