searchicon

کپی شد

کتابنامه مدخل طوفان نوح (علیه السلام)

1. قرآن کریم
2. ابن اثیر، عزالدین علی؛ الكامل فی التاریخ (تاريخ بزرگ اسلام و ايران)؛ ترجمه: حالت، ابوالقاسم و خلیلی، عباس؛ مؤسسه مطبوعاتى علمى، تهران، 1371ش.
3. ابن كثير دمشقى، اسماعيل بن عمرو؛ تفسير القرآن العظيم؛ انتشارات دار الكتب العلمية و منشورات محمدعلى بيضون، بيروت، 1419 ق.
4. خطیب، عبدالکریم؛ التفسیر القرآنی للقرآن؛ انتشارات ‏دار الفکر العربی، قاهره، بی‌تا.
5. راوندى، قطب الدين؛ قصص الأنبياء؛ ‏محقق / مصحح: عرفانيان يزدى، غلامرضا؛ انتشارات مركز پژوهش هاى اسلامى‏، چاپ اول، مشهد، 1409 ق.
6. رشید رضا، محمد؛ تفسير القرآن الحكيم (تفسیر المنار)؛ انتشارات الهیئة المصریة العامة للکتب، قاهره، 1990 م.
7. صدوق، محمد بن علی؛ معانی الأخبار؛ ترجمه: محمدى شاهرودى‏، عبد العلى؛ انتشارات دار الكتب الاسلاميه‏، چاپ دوم، تهران، 1377ش‏.
8. طباطبایی، سید محمد حسین؛ الميزان فی تفسیر القرآن؛ ترجمه: موسوى همدانى، سيد محمد باقر؛ دفتر انتشارات اسلامى جامعه مدرسين حوزه علميه قم، چاپ ‏پنجم، قم، 1374 ش.
9. طباطبائی، سید محمد حسین؛ الميزان في تفسير القرآن؛ دفتر انتشارات اسلامی، قم، 1417 ق.
10. طبرسى، فضل بن حسن‏؛ مجمع البيان فى تفسير القرآن؛ انتشارات ناصر خسرو، تهران، 1372 ش.‏
11. طبرى، محمد بن جرير؛ تاریخ طبرى؛ ترجمه: پاینده، ابو القاسم؛ انتشارات اساطير، چاپ پنجم، تهران، 1375ش.
12. طبرى، محمد بن جرير؛ جامع البيان فى تفسير القرآن؛ انتشارات دار المعرفه، بيروت، 1412 ق.
13. طوسی، محمد بن حسن؛ التبیان فی تفسیر القرآن؛ مقدمه: آقابزرگ تهرانی، محمد محسن؛ تحقیق: قصیرعاملی، احمد؛ انتشارات دار احیاء التراث العربی، بیروت، بی تا.
14. عیاشى، محمد بن مسعود؛ كتاب التفسیر (تفسیر عیاشی)؛ تحقیق: رسولى محلاتی، سید هاشم؛ ناشر: چاپخانه علمیه، ‏تهران، 1380 ق.
15. قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر القمی؛ تحقیق و تصحیح: موسوی جزائری، سید طیب؛‏ انتشارات دار الکتاب، چاپ سوم، قم، 1404 ق.
16. مجلسی، محمد باقر؛ بحار الأنوار؛ انتشارات دار إحياء التراث العربی، چاپ دوم، بیروت، 1403ق.
17. مستوفی قزوینی، حمد الله؛ تاریخ گزیده؛ تحقيق: نوایی، عبد الحسين؛ انتشارات امير كبير، چاپ سوم، تهران، 1364 ش.
18. مغنیه، محمد جواد؛ تفسیر الکاشف؛ انتشارات دار الکتب الإسلامیة، چاپ اول، تهران، 1424 ق.
19. مقدسى، مطهر بن طاهر؛ البدأ و التاریخ، شفيعى كدكنى، محمد رضا، آفرينش و تاريخ؛ انتشارات آگه، چاپ اول، تهران، 1374 ش.
20. مكارم شيرازى، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ انتشارات دار الكتب الإسلامية، چاپ اول، تهران، 1374 ش.
21. ملاحویش آل غازی، عبدالقادر؛ بیان المعانی؛ انتشارات مطبعة الترقی، چاپ اول، دمشق، 1382 ق.
22. نیشابوری، محمود بن ابو الحسن؛ إیجاز البیان عن معانی القرآن؛ تحقیق: القاسمی‏، حنیف بن حسن؛ انتشارات دار الغرب الاسلامی، چاپ اول، بیروت، 1415 ق.
23. يعقوبى، احمد؛ تاریخ یعقوبی؛ ترجمه: آيتى، محمد ابراهيم؛ انتشارات علمى و فرهنگى، چاپ ششم، تهران، 1371ش.