searchicon

کپی شد

کار کردن در بانک هایی که معاملات ربوی انجام می دهند

مقدمتا باید گفت که همه انواع ربا و مصادیق آن از نظر اسلام حرام است و تنها چند مورد استثنا شده است که عبارتند از:

1- ربا گرفتن مسلمانان از كفارى كه در پناه اسلام نيستند.

2- ربا گرفتن پدر و فرزند از يكديگر.

3- ربا گرفتن زن و شوهر از يكديگر.[1]

بر این اساس این سؤال مطرح می شود که آیا كار کردن در بانكی که معاملات ربوی انجام می دهد جایز است یا نه؟ در جواب باید گفت اگر این کار در قسمتی باشد که به معاملات ربوى مرتبط باشد و به نحوى در تحقق آن موثر باشد، جايز نيست در آنجا كار كند .[2] اما كار كردن در بخشهاى بانكى مذكور و گرفتن حقوق در برابر آن اگر به نحوى با معاملاتى كه شرعاً حرام هستند مرتبط نباشد، اشكال ندارد. [3]بنا براین کارمندان بانک هایی که با ربا سر وکار دارند برای فرار از ربا باید خود را به قسمت های دیگر که با معاملات ربوی سر و کار ندارند منتقل کنند.[1] . اقتباس  از سؤال 1048 (سایت: 1118).

[2] . توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص: 936، س 1914، استفتائات ازمقام معظم رهبری

[3] . توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص: 943، س 1948، استفتائات ازمقام معظم رهبری