searchicon

کپی شد

کار در اماکن فروش اجناس حرام

مقام معظم رهبری اشتغال به كارهاى حرام مثل فروش گوشت خوك، شراب، ايجاد و اداره كاباره‏هاى شبانه، مراكز فساد و فحشا و قمار و شراب خوارى و مانند آن را جايز نمی دانند و كسب درآمد از طريق آنها را حرام می دانند و انسان، مالك اجرتى كه در برابر آن مى‏گيرد، نمی باشد.[1]،

همچنین ایشان دربارۀ فروش اعیان نجس مانند شراب، گوشت خوک و … و کار در این اماکن چنین فرمودند: عرضه و فروش مشروبات الكلى مست كننده و غذاهاى حرام و كار در محل فروش آنها و مشاركت در ساخت و خريد و فروش آنها و اطاعت از ديگران در اين موارد، شرعاً حرام است، اعم از اينكه انسان شريك در سرمايه بوده و يا كارگر روزانه باشد و نيز اعم از آن كه فقط مواد غذايى حرام و مشروبات الكلى عرضه و فروخته شوند يا اينكه فروش همراه با مواد غذايى حلال باشد و همچنين اعم از اينكه كار انسان همراه با گرفتن سود و مزد باشد و يا مجانى و در اين مورد فرقى نمى‏كند كه صاحب كار يا شريك او مسلمان باشد يا غير مسلمان و به مسلمان عرضه و فروخته شود يا به غير مسلمان، و به طور كلّى بر هر مسلمانى واجب است كه از ساخت و خريد و فروش آن دسته از مواد غذايى كه خوردن آنها حرام است به منظور خوردن اجتناب كند و همچنين از ساخت و خريد و فروش مشروبات الكلى مست كننده و كسب منفعت از اين طريق خوددارى كند.[2]

نتیجه آنکه آماده کردن غذاهایی که برای فروش و عرضه به مردم در ترکیب آنها شراب به کار می برند و بطور کلی کار در آشپزخانه اینگونه رستوران ها حرام بوده و جایز نیست.[3]


[1] توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني ره)، ج ‏2، ص 956؛ أجوبة الاستفتاءات (بالفارسية)، ص 239، س 1088. همچنین، نک: س 1095، ص242و س 1096، ص243

[2] توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص: 958؛ اجوبة الاستفتاءات، آیة الله العظمی خامنه ای، صص 259 و 260.

[3] اقتباس از سوال519، 2725