searchicon

کپی شد

کارکردهای مراقبه از نگاه اشو

مراقبه از نظر اشو کارکردهای فوق العاده ای دارد و همچون اکسیری است که هر مشکل و معضلی را به طلای تمام عیار تبدیل می‌کند. این اکسیر در مورد عشق هم هست و میان عشق و مراقبه ارتباطی ناگسستنی وجود دارد.

برخی از کارکردهایی که اشو لابه لای بیانات خود به آنها اشاره دارد. این گونه اند:

1. مراقبه سالک را به مقصود می رساند و در واقع راه وصول است.[1]

2. ذهن با مراقبه از افکار بیهوده رهایی می یابد.[2]

3. حساس بودن و بی تفاوت نبودن به طبیعت و اطراف با مراقبه به دست می آید.[3]

4. سکوت از ارمغان های مراقبه است.[4]

5. مراقبه آرامش می آورد، زیرا آرامش در حال مراقبه، انسان را در بر می گیرد و به او روحیه و تازگی می بخشد؛[5] حتی ورزش های رزمی نیز که از تکنیک های مراقبه می باشد، باعث آرامش است.[6]

6. شادی، جوانی و پاک سازی در پی مراقبه حاصل می شود.[7]

7. اگرچه میان مراقبه و جنگ های جهانی و جنگ افزارهای هسته ای ارتباطی نیست؛ اما اشو این ادعای بسیار عجیب را دارد که بزرگ ترین اسلحه ای که برای غلبه بر دنیا و تغییر جنگ افزارهای هسته ای و نابودی جنگ های جهانی وجود دارد،‌ مراقبه است.[8]

8. به نظر وی مراقبه دو اعجاز دیگر هم دارد که ثمرات این اعجاز تاکنون دیده نشده است؛ ‌انسان دیوانه را پس از دو ماه عاقل می کند[9] و تنها راه مقابله با مواد مخدر می باشد: فاجعه عظیمی که بنا است در سراسر دنیا از طریق مواد مخدر اتفاق بیفتد، تنها با یک چیز قابل جلوگیری است و آن مراقبه است. هیچ راه دیگری وجود ندارد. اگر مراقبه به طور فزاینده ای رواج یابد و بیش از پیش در زندگی مردم وارد شود، جایی برای مواد مخدر باقی نمی ماند.[10]

اشو به طور خلاصه کارکردهای مراقبه را چنین توضیح می دهد: تمام هنر مراقبه ایجاد آرامش، سکوت و سروری جاودانه در وجود است که معجزه وار درون را سرشار می سازد. مراقبه، خود، موانع را حذف می کند. صخره ها را به کناری می راند و به جریانش ادامه می دهد. آن‌گاه زمانی فرا می رسد که انسان هیچ گونه وابستگی به بیرون ندارد و آزادی و استقلال عظیم نصیب انسان شده و او را از همه کس بی نیاز ساخته است.[11]

این ادعاهای رمزآلود و مبهم، تاکنون برای هیچ کس محرز نگردیده است و غیر از اشو هیچ کس این همه فواید مادی و معنوی را برای مراقبه بیان ننموده است؛ چرا که این کارکردها از حدّ شعار و سخنوری هرگز به مرحله عمل و نتیجه نرسیده اند.[12]


[1]. اشو، راز بزرگ، ترجمه: کهریز، روان، ص247.

[2]. همان، ص 43.

[3]. اشو، بلوغ، ترجمه: فرجی، مرجان، ص 19.

[4]. همان، ص 10.

[5]. اشو، عشق، رقص زندگی، ترجمه: ریاحی‌پور، بابک / قهرمانی، فرشید، ص 128.

[6]. اشو، مزه ای از ملکوت، ترجمه: شنکایی، مرضیه(لوئیز)، ص 34.

[7]. اشو، آفتاب در سایه، براتی، عبدالعلی، ص 46.

[8]. اشو، الماس های اشو، ‌ ترجمه: فرجی، مرجان، ص 378.

[9]. اشو، تعلیمات تانترا، ‌ترجمه: ص 346.

[10]. اشو، خلاقیت، ترجمه: فرجی، مرجان، ص 148.

[11]. اشو، مراقبه، شور و سرمستی، ترجمه: اصغری، امید، ص 50.

[12]. ر.ک: موسوی زاده، سید روح الله، سلوک و سقوط؛ نقد و بررسی اندیشه های معنوی اشو (این مقاله برگرفته از سایت راسخون می‌باشد).