searchicon

کپی شد

پاداش اهل مسجد

یکی از فواید و آثار رفت و آمد به مسجد، سکونت در جوار عرش الهی در فردای قیامت و مغفرت گناهان است. این مطلب در حدیثی از امیر المؤمنین (ع) نقل شده است. امام (ع) در این حدیث شریف می فرماید: مردی که طهارت را نیکو بجای می آورد آن­گاه به سوی خانه ای از خانه های خداوند گام بر می دارد تا نماز واجبی بجای آورد، در آن روزی که هیچ سایه ای جز سایه عرش نیست، در زیر سایه عرش الهی است. با این کار گناهان او آمرزیده می شود و همین طور است، شخصی که در دل شب در حالی که مردم به خواب رفته اند، طهارت خویش را نیک بجای می آورد و به سوی خانه ای از خانه های خداوند حرکت می کند.[1]

یکی دیگر از فواید و آثار رفت و آمد به مسجد، دیدار فرشتگان از اهل مسجد است. امام صادق(ع) در یک حدیث نورانی به آن اشاره نموده می فرماید: «آگاه باشید كه هر كه به مسجدى به قصد شرکت در نماز جماعت گام بردارد، خداوند متعال در مقابل هر گامى که بر می دارد، هفتاد هزار حسنه به او پاداش می دهد و به همین میزان هم درجه‏اش بالا خواهد رفت و اگر در چنین حالی بميرد، خداوند بلند مرتبه هفتاد هزار فرشته را می گمارد تا در قبرش به دیدار او رفته به او بشارت دهند و در تنهائى با او همدم شوند و تا روز قیامت برايش آمرزش خواهند تا زنده و مبعوث شود». گفتنی است که در خصوص کسانی که در راه مسجد دچار مرگ می شوند نیز، خداوند متعال پاداش بهشت را برای آنان ضمانت نموده است. در این مورد مرحوم قطب راوندی حدیثی را از حضرت رسول اکرم (ص) نقل کرده است که آن حضرت می فرماید: «شش حالت است که هر کس در هر یک از آن حالات بمیرد، خداوند عز و جل ضمانت نموده که او را در بهشت داخل نماید. یکی از آن موارد شخصی است که وضوی خویش را نیکو بجای آورد، آن­گاه به سوی مسجد و نماز حرکت کند، چنین کسی چنانچه در راه دچار مرگ شود؛ خداوند بهشت را برای او ضمانت نموده است».[2][1]. تمیمی مغربی، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، ج 1، ص 154.

[2]. مجلسى‏، محمد باقر، بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار، ج 72، ص 262.‏