searchicon

کپی شد

ویژگی‌های مذهب شافعیه

مذهب شافعیه، محدود بودن به ادله نقلی و برتری‌دادن آن بر ادله عقلی است که در ادامه مقاله به آن پرداخته می‌شود.