کپی شد

ویژگی‌های شخصیتی ناصر کبیر (اطروش)

حسن بن على معروف به ناصر الحق و ناصر کبیر، از اصحاب امام ابو الحسن الهادى (عليه السّلام) است.[1] وی دانشمندی بزرگ، رهبری مقتدر، حاکمی عادل، مجاهدی نستوه، مبلغی خستگی‌ناپذیر، مؤلفی پرکار، شاعری چیره‌دست، تک سواری شجاع، حکیمی واعظ و پهلوانی ورزشکار بود.[2] او ویژگی‌های متعددی داشت که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود.

 

[1]. طوسی، محمد بن حسن، رجال الشيخ الطوسي، محقق/ مصحح: قيومى اصفهانى، جواد‌، باب الحاء شماره 5667، ص 385.

[2]. موسوی‌نژاد، سید علی، مجموعه مقالات همایش بین‌المللی ناصر کبیر و رسالت علمای اسلام در جهان امروز با تکیه بر آموزه‌های نهج البلاغه و صحیفه سجادیه، ص 30 – 35.