کپی شد

ویژگی‌های شخصیتی حضرت عیسی (علیه السلام)

از منظر دین اسلام حضرت عیسی مسیح (علیه السلام)، از بندگان مقرب درگاه الهی، یکی از پیامبران اولوالعزم و دارای ویژگی‌های شخصیتی برجسته‌ای است که چنین توصیف و منزلتی از ایشان، حتی در آیین مسیحیت نیز مورد توجه و بیان قرار نگرفته است. علامه فقیه مرحوم کاشف الغطاء می گوید: اگر ما تعریف و تمجیدی را که قرآن مجید در خصوص حضرت مسیح (علیه السلام) و مادر مکرمشان حضرت مریم مقدس (سلام الله علیها) بیان داشته، نداشتیم، جهان بشریت به عظمت و قداست حضرت مسیح (علیه السلام) دست نمی یافت؛ چرا که اگر قرار بود برای شناخت جایگاه و موقعیت آن حضرت به اناجیل رجوع می کردیم، قلم در توصیف حضرت شرم می نمود که  آن مطالب را بیان نماید.[1]

[1]. كاشف الغطاء، محمدحسين، پژوهشی درباره انجيل و مسيح، ترجمه و مقدمه: خسروشاهی، سید هادی، ص 17.