searchicon

کپی شد

ویژگی‌های شخصیتی آمنه بنت وهب

آمنه مادر بزرگ‌ترین شخصیت جهان هستی است. یکی از ویژگی‌های وی داشتن حسب و نسب والای او است. دختر وهب از هر دو جانب پدر و مادر از حسب هم نسب بالایی برخوردار بود. وی از ایمان قوی، پاکدامنی و معنویت بالایی برخوردار بود.

بینش عمیق و عفت و پاکی این بانو چنان بود که تاریخ چنین می نویسد: «او (آمنه) در آن روز، از نظر نسب و ازدواج، با فضیلت ترین دختران قریش بود.»[1]

 

[1]. بنت الشاطی، مادر پیامبر، ترجمه: بهشتی، احمد، ص 99.