searchicon

کپی شد

وظیفه ما در قبال قیام یمانی

یمانی از جمله افرادی است که در احادیث از وی ستایش و تصریح شده در میان پرچم‌های عصر ظهور، پرچم یمانی، هدایت‌گرتر است.[1]

حتی در برخی روایات، مخالفت با وی حرام شمرده شده و گفته شده دشمنان یمانی، در آتش خواهند بود.[2]

از مجموع آنچه در روایات آمده که بر شخصیت مثبت و اصلاح‌طلبانه جنبش او دلالت دارند، لزوم همکاری و مساعدت یمانی، بر اساس موازین دینی، ثابت می‌شود.

البته توصیف پرچم یمانی، به عنوان پرچمی که دارای هدایت بیشتر (اهدی الرایات)  است، به این معنا نیست که یمانی، معصوم و دارای مقام عصمت می‌باشد.[3]

البته حضور اصحاب امام مهدی (علیه‌السلام) در میان سپاه خراسانی و ایرانیان زمینه ساز ظهور، خود بهترین دلیل بر فضیلت محور بودن و حقانیت و هدایت یافتگی، قیام خراسانی در کنار پرچم یمانی است.

بنابراین، توصیف پرچم یمانی به هدایت‌گر‌تر در مقابل پرچم سفیانی است تا مسلمانان و شیعیان، دچار اشتباه نشوند و وظیفه خویش را تشخیص دهند. نتیجه این‌که وظیفه ما در قبال جنبش یمانی همکاری و یاری رساندن به او است.

 [1]. نعمانی، محمد بن ابراهیم، الغیبة، محقق / مصحح: غفارى، على اكبر، ص 256.

[2]. همان.

[3]. همان، ص 280.