searchicon

کپی شد

واژه مترادف کرونا

مترادف واژه کروناویروس در فارسی، «ویروس تاج‌دار» است.[1] این نام از شکل ظاهری این ویروس گرفته شده است. پروفایل ظاهری این ویروس دارای گوشه‌های تاج مانند است و همین امر سبب نام‌گذاری این ویروس به نام کرونا شده که در لاتین به معنای «تاج» و یا «هاله» است.[2]


[1]. خبرگزاری جمهوری اسلامی، «ویروس تاج‌دار قدرت‌طلب و مدیریت‌پذیر».

[2]. داروخانه آنلاین، «تمام آن‌چه که باید در مورد بیماری کرونا بدانید!».