searchicon

کپی شد

نماز تراویح و تقیه

بیان شد که تقیه یکی از راه های حفظ دین و یک امر عقلانی است که مورد تأیید قرآن و احادیث است و از نظر شیعه و سنی پذیرفته شده است. بنابراین اگر ترک نماز جماعت تراویح، برای شخص و یا دیگر شیعیان و وابستگان، مشکلات جانی یا مالی ایجاد می کند، انسان در انجام آن مجاز است. بله گاهی ضرر کم و قابل اغماضی در ترک تقیه موجود است که تقیه در این موارد جایز نیست.[1]

مراجع عظام درباره ترک نماز جماعت تراویح در صورت ایجاد مشکلات جانی و مالی چنین می گویند:

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

جایز نیست.

دفتر حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

جایز نیست مگر مقتضای تقیه باشد و امتناع امکان پذیر نباشد.

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

در حالت تقیّه مانعی ندارد.

پاسخ حضرت آیت الله مهدی هادوی تهرانی (دامت برکاته) به این شرح است:

در صورتی که رد این در خواست منافات با تقیه داشته باشد، آن را بپذیرد و در هر دو رکعت از نماز، قصد نماز مستحبی، و نه نماز تراویح، نماید.

برای آگاهی بیشتر به نمایه زیر مراجعه شود:

نمایه: دلایل تقیه کردن ائمه (ع)، سؤال شماره 1779 (سایت: 2132).


[1] اشتهاردی، شیخ علی پناه، مدارک العروة، ج4، ص 265.