searchicon

کپی شد

نقش تکنولوژی در تسهیل رسیدن به درجۀ اجتهاد

بدون تردید با پیشرفت تکنولوژی، کار برای دانشمندان و دانش پژوهان از جمله برای فقها و مجتهدینی که در جهت استنباط احکام تلاش می نمایند، آسان شده ؛ به عنوان نمونه اگر در گذشته فقیهی برای یافتن حدیثی مجبور بود ساعت ها بلکه روزهای زیادی از وقتش را در مطالعۀ کتاب ها صرف نماید، امروز با کامپیوتر و مانند آن شاید در کمتر از یک دقیقه به آن دست پیدا نماید و یا این که برای پیدا کردن شخصی که در سلسله سند روایت است سریع به آن دست می یابد، و این در جهت تسهیل کار محققین بسیار مفید است و موجب می شود مجتهدین با احاطه و تسلط بیشتری بتوانند به استنباط احکام بپردازند؛ از این رو این امور، کار محقق را در جهت رسیدن به اجتهاد، آسان می نماید، ولی باید توجه داشت، مثلاً ارزش گذاری بر احادیث و بیان صحت یا عدم صحیح بودن یک حدیث در نرم افزارهای علوم اسلامی، برای مجتهد حجت شرعی نمی باشد مگر آن که خود مجتهد به مطالب آن یقین کند و با اجتهاد خود آن را درک کند.