کپی شد

میراث حضرت نوح (علیه السلام)

از جمله میراث حضرت نوح (علیه السلام) می توان به شریعت و کشتی ایشان اشاره کرد:

الف. کتاب و شریعت حضرت نوح (علیه السلام):

از آیات قرآن کریم استفاده می­شود که محتوای شریعت و دین نوح، دعوت مردم به توحید و تسلیم در برابر خداوند،، امر به معروف و نهی از منکر، مساوات و عدالت، راستگویی و وفای به عهد و نهی از شرک و آلودگی به فواحش و منکرات بوده است.[1]

حضرت نوح، دارای کتاب آسمانی نیز بوده است این کتاب اسم خاصی نداشته بلکه به اسم «کتاب نوح» معروف بوده و نامیده می­شده است. بنا بر نظر مفسران، مقصود از «الکتاب» در آیه 213 سوره بقره کتاب حضرت نوح است.[2]

ب. کشتی نوح (علیه السلام):

آیات و روایات متعددی اشاره به ساخت کشتی توسط حضرت نوح (علیه السلام) کرده اند، که به آنها اشاره شد. اما آنچه که در مورد آن اختلاف وجود دارد به گل نشتن و بقایای کشتی حضرت نوح می باشد. در حال حاضر چندین کشور از جمله ایران، عراق و ترکیه بنا بر اسنادی، در این مورد ادعا کرده اند.

[1]. طباطبائی، محمد حسین، تفسیر المیزان، ج 10، ص 237 – 241.

[2]. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 21، ص 377 – 380.