searchicon

کپی شد

موافقان و مخالفان یمانی

با توجه به این‌که یمانی از اهل بیت و از نسل امام حسین (علیه السلام) و از یاران امام مهدی (علیه السلام) و از زمینه‌سازان قیام آن‌حضرت است؛ از این رو موافقان و مخالفان وی نیز در همین راستا شناخته می‌شوند.

پر واضح است که انسان‌هایی که در صراط حق قرار دارند و به دنبال وعده الهی، منتظر ظهور منجی می‌باشند، جزو موافقان وی محسوب می‌شوند. همچنین همه یاران وی که در رکابش او را یاری می‌دهند، موافق با او هستند.

در مقابل، انسان‌های منحرف و اهل باطل، جزو مخالفان وی به شمار می‌روند، به دیگر سخن، مخالفان او کسانی هستند که دارای افکار شیطانی هستند، امّا انسان‌هایی که در راه راست و با صداقت هستند جزو موافقان وی محسوب می‌شوند.

به همین جهت، در برخی روایات، مخالفت با وی را حرام و دشمنان او را اهل آتش دانسته‌اند. از امام باقر (علیه السلام) نقل شده است: «هنگامی که یمانی خروج کرد، به سوی او بشتاب؛ زیرا پرچم او پرچم هدایت است و بر هیچ مسلمانی جایز نیست که با او مقابله نماید. پس هر کس چنین کند، اهل آتش خواهد بود؛ زیرا وی به حق و راه مستقیم فرا می‌خواند».[1]

 [1]. نعمانی، محمد بن ابراهيم، الغيبة، محقق / مصحح: غفارى، على اكبر، ص 252.