searchicon

کپی شد

مواد مخدر در قرآن

در صورتی که موضوعی در زمان شارع وجود داشته یا احیاناً مورد پرسش مردم بوده، به نحو خاص حکم آن بیان شده است و در مواردی که موضوعی وجود نداشته، حکم آن به صورت کلی بیان گردیده است. مثلاً از میان مسکرات، به حکم شراب انگور(خمر) و یا شراب خرما (نبیذ) که در آن زمان موجود بوده، به صورت خاص اشاره شده است، در صورتی که امروزه مسکرات فراوانی در دنیا وجود دارد که می توان با استفاده از کلیاتی که در شرع مقدس آمده است، حکم شرعی آن را بیان کرد.

مواد مخدر نیز امروزه دارای انواع متعددی است که روز به روز این تنوع در حال افزایش است. این از موضوعات جدیدی است که به علت نو بودن آن، در قرآن و روایات به صورت خاص به حکم آن اشاره ای نشده است. ولی حکم آن از  قواعد و اصول کلی که در اسلام (قرآن و روایات )بیان شده است قابل استنباط است. یکی از این قواعد کلی، حرمت هر امری است که برای سلامتی انسان مضر باشد.[1]

بنابراین چون چیزی هایی مانند هروئین یا قرصهای روان گردان و.. در آن زمان وجود نداشته، حکمی برای آن ذکر نشده است اما با توجه به  بحث اجتهاد در استنباط احکام، حکم چنین موضوعاتی توسط مجتهدان قابل استخراج است.[1] .اجوبة الاستفتاءات( فارسی)، ص 313، استعمال مواد مخدر و استفاده از آنها با توجه به آثار سوئشان از قبيل ضررهاى شخصى و اجتماعى‏

قابل ملاحظه‏اى كه بر استعمال آنها مترتّب مى‏شود، حرام است و به همين دليل كسب درآمد با آنها از طريق حمل و نقل و نگهدارى و خريد و فروش و غير آن هم حرام است.