searchicon

کپی شد

مهم‌ترین افراد فرقه دروزیه

فرقه دروزیه که در حقیقت انشعابی از مذهب اسماعیلی است، در نیمه اول قرن پنجم پا به عرصه وجود نهاد. این مذهب خیلی زود رواج پیدا کرد و علت آن هم، تلاش شبانه روزی بزرگان و داعیان نخستین این فرقه می باشد که افزون بر 150 نفر بودند. آنان مکتب دروزی را از دو جنبه دینی و سیاسی توسعه بخشیدند.[1]

بزرگترین داعیان دروزی عبارتند از: حمزه بن علی بن احمد زوزنی (لباد)، حسن بن حیدره فرغانی (اخرم)، محمد بن اسماعیل درزی (انوشتکین) و اسماعیل بن حامد تمیمی داماد حمزه.[2]

از دیگر رهبران این فرقه می توان به «علی بن احمد سموقی»؛ معروف به ضیف، و «بهاء الدین» اشاره نمود که بعد از حمزه در نشر و گسترش مذهب دروزی بیشترین نقش را داشته است.[3]

 

[1]. گروه مذاهب اسلامی، اسماعیلیه (مجموعه مقالات)، ‌ص543.

[2]. ربانی گلپایگانی، علی، ‌فرق و مذاهب کلامی، ص312.

[3]. اسماعیلیه (مجموعه مقالات)، ص 558 و 559.