searchicon

کپی شد

مفهوم حبط

كلمۀ حبط به معناى باطل شدن عمل، و از تأثير افتادن آن است، در صحاح اللغة آمده است: “حبط عمله حبطا بطل ثوابه “عملش حبط شد؛ یعنی ثواب آن از بین رفت،[i] هم چنین در المصباح المنیر  آمده “حبط العمل حبطا … فسد و هدر”[ii]؛ عملش حبط شد؛ یعنی عمل فاسد و تباه شد.


[i]. الجوهری،اسماعیل بن حماد، الصحاح، ج 3، ص 1118،دار العلم ،بیروت،1990 م.

[ii]. الفیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر، ص 118.