کپی شد

مفهوم اصطلاحی بداء در روایات

آنچه در روایات واژه بداء به کار رفته؛ در معنای اصطلاحی آن می باشد.  روایات در این باب بسیار است.

امام صادق (علیه السلام) فرمود: «خداوند از همۀ انبيا، همراه با توحيد، ايمان به بداء را نيز پيمان گرفته است».[1]

آن حضرت در حديث ديگری مى‏فرمايد: «هر كس گمان كند براى خداوند مسئلۀ جديدى روشن شده كه قبلاً آن را نمى‏دانسته از او تبّرى بجوييد».[2]

[1]. کلینی، محمد بن یعقوب، كافى، ج 1، ص 148.

[2] قمی، عباس، سفينة البحار، ج 1، ص 51.