کپی شد

مفهوم اصطلاحی بداء از دیدگاه علمای اهل سنت

اهل سنت نيز به رغم عدم پذيرش بداء و توهم مخالفت آن با علم الهى و نسبت دادن انحصار اعتقاد آن به شيعه، روايات بداء را بيش از اماميه در كتب خود نقل كرده‌اند.[1]

[1] . مجلسی، محمد باقر، بحارالانوار، ج ‌4، ص ‌123.