کپی شد

معنای اصطلاحی سریه

در تاریخ اسلام به جنگ هایی که حضرت رسول (ص) شخصاً در آنها شرکت نداشته و یکی از اصحاب را به سرکردگی سپاهیان تعیین می کرده، سریه می گویند.[1][1]. كاتب واقدى، محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، ترجمه،‏ مهدوى دامغانى،‏ محمود، ج ‏2،ص1، انتشارات فرهنگ و انديشه، تهران، 1374ش.