searchicon

کپی شد

مسافرت در ماه مبارک رمضان

مسافرت در ماه مبارک مضان اشکال ندارد، ولی اگر برای فرار از روزه باشد مکروه است.[1] انسان باید روزۀ روزهایی را که به دلیل مسافرت نگرفته، بعد از ماه مبارک رمضان قضا کند. و در این حکم، هیچ تفاوتی با روزه های دیگر ماه رمضان ندارد.

در باره مسئله مسافرت بعد از ظهر و یا پیش از ظهر در ماه مبارک رمضان تذکر مواردی لازم است که بیان می شود:

1. مسافرت در حال روزه، در بعد از ظهر ماه مبارک رمضان اشکالی نداشته و روزه (آن روز) صحیح است.[2]

2. شخصی که مسافر است، اگر پیش از ظهر به وطنش یا به جایی که می خواهد ده روز در آن جا بماند، برسد، چنان چه كارى كه روزه را باطل مى‏كند انجام نداده، بايد آن روز را روزه بگيرد؛[3] مثلاً اگر شخص روزه دار بعد از ظهر روز سه شنبه از وطن خود یا جایی که ده روز در آن قصد ماندن کرده بود به جایی مسافرت نماید، روزه آن روزش (سه شنبه) صحیح است و برای این که روزه روز چهارشنبه اش نیز صحیح باشد، باید قبل از ظهر روز چهارشنبه به وطن خود یا جایی که می خواهد ده روز در آن جا بماند، برسد، و در صورتی که کاری را هم که روزه را باطل می کند، انجام نداده باشد، و بعد از رسیدن به این مکان، نیت روزه کند، روزه اش صحیح است.

 

 [1]. توضیح المسائل مراجع، ج 1، م 1715 و 1703.

[2] . توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏1، ص‏ 953، م 1721.

[3] . همان، ص 954، م 1722