کپی شد

مرقد امام هادی (ع)

مرقد مطهر امام علی النقی (ع)، در شهر سامرّاء در کشور عراق است. در وجه نام گذاری سامراء گفته شده: به واژه فارسی «سام راه» بر می‌گردد که منظور آن است که سام پسر نوح (ع) آن را ساخت یا از آن جا گذشت و یا «سام را» شهری که برای سام ساخته شد. برخی گفته‌اند شاید «شام راه» بوده؛ یعنی راهِ شام؛ زیرا در گذشته اگر کسی قصد سفر به شام را داشت، باید از عراق و از این شهر عبور می کرد. برخی سامراء را «سامره» خوانده‌اند به معنای جایی که برای آن مالیات و جزیه می‌گیرند. در مفاتیح‌الجنان، سامراء با عنوان «سرّ من رأی» معرفی شده است[1] و منظور جایی است که هر کس آن جا را ببیند شادمان می شود. و این نام از جهت آب و هوای خوب سامراء در گذشته و نیز آبادانی آن در عصر خلافت معتصم و متوکل عباسی بدان داده شده بود. از دیگر اسامی این شهر «عسکر»، که نام محله‌ای خاص در سامراء است و محل حضور نظامیان و لشکریان در آن بوده است و وجه شهرت امام هادی (ع) و امام حسن عسکری (ع) نیز به «عسکری»، سکونت در این منطقه بوده است. [2]


[1]. قمی، شیخ عباس، مفاتیح الجنان، مترجم:الاهی قمشه ای، مهدی، مصحح: میر شفیعی، سید صادق، ص 987، مؤمنین، چاپ چهارم، قم، 1381ش.