searchicon

کپی شد

لغات مترادف و هم معنای سنت (روش ها)

مترادف سنت (روش ها) در زبان انگلیسی:

Tradition, custom,

مترادف سنت (روش ها) در زبان عربی:

التقلید و التقالید،[1] الادب و الآداب،[2] السنة، الطریقة و الطرق،[3] الاسلوب،[4] العادة و العادات،[5] المیراث، التراث،[6] النوامیس،[7] العرف[8] و سُنَن، سَنَن، سِنَن سُنَن.[9]

مترادف سنت (روش ها) در زبان فارسی:

روش، سیرت،[10] قانون، طریقه، سرشت، طبیعت، شریعت،[11] آداب، رسوم، سنن[12] و عرف.[13]

[1]. سیاح، احمد، لغت‌نامه یا فرهنگ بزرگ جامع نوین ترجمه المنجد، ج 1، ص 1498.

[2]. همان ، ص 12.

[3]. همان ، ص 1023.

[4]. همان، ج2، ص 1200.

[5]. همان، ج1، ص 1201.

[6]. همان، ج2، ص 2165.

[7]. همان ، ص 2017.

[8]. همان ، ص 1107.

[9]. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، ترجمه تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج 2 ص 365.

[10]. معین، محمد، فرهنگ معین، ج2، ص 1927، مدخل سنت.

[11]. عمید، فرهنگ فارسی عمید، ج1 ص 1233.

[12]. دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا(واژه سنت)، ج 9 ،ص 13775 -13776.

[13]. فرهنگ فارسی عمید، ج 2، (واژه عرف).