searchicon

کپی شد

فلسفه خمس

پرداخت خمس ممکن است علل و حکمت های  زیادی داشته باشد که در این جا به نحو اختصار به برخی از آن اشاره می کنیم:

1. در جامعه اسلامی، رهبر و امام، برای احیاء دین خدا و پیاده کردن احکام اسلام و پیشبرد نظام و کشور هزینه هایی دارد که باید تأمین شود. پیامبر اسلام (ص) و بعد از ایشان، امامان معصوم (ع) و در زمان غیبت فقهاء شیعه، که جانشینان ائمه (ع) می باشند نیز، به عنوان رهبر جامعه اسلامی همواره دارای هزینه های مختلفی از جمله کمک به مستمندان، ساخت مسجد، تجهیز سپاه و کار های خیر دیگر بوده اند، که با پرداخت خمس، این هزینه ها تأمین می شود. ائمه (ع) فرموده اند: خمس، کمک ما در پیاده کردن دین خدا است.[1]

2. خمس وسیله ای برای رشد و کمال انسان محسوب می شود، او با ادای خمس به قصد قربت و بریدن از دنیا، وظیفه اش را انجام داده و خود را از گناهان پاک نموده و به سوی کمال ترقی می کند و باعث جلب روزی می شود؛[2]به عبارت دیگر، با دادن خمس، انسان تمرین می کند که از تعلق به دنیا و مادیات دور شود چرا که از مال خود دل کنده و باور می کند که این خدای متعال است که روزی دهنده او است و با این عمل  اعتقاد خود را به این که خمس دادن، سبب برکت در مال است، تقویت کرده و عملا این اعتقاد را پیاده می کند و این خود مرحله ای از ایمان به غیب است.[1]. حسینی، سید مجتبی، پرسش ها و پاسخ ها(مطابق با فتاوای ده مرجع)، ج 10، ص 32 (احکام خمس)، دفتر نشر معارف، چاپ نهم، قم، 1389 هـ ش.

[2]. امام رضا (ع) می فرمایند: ان اخراجه (خمس) مفتاح رزقکم و تمحیص ذنوبکم. «پرداخت خمس کلید جلب روزی و وسیله آمرزش گناهان است»، وسائل الشیعه، ج 6، ابواب الانفال، باب 3، ج 2.