searchicon

کپی شد

فرزندان وطی به شبهه

ولد الشبهة (یعنی شخصی با زنی به گمان این که زن او است نزدیکی نماید و بعد فرزندی به دنیا بیاید، به آن فرزند، فرزند متولد شده از روی شبهه می گویند).[1]

ولد الشبه مثل ولدالزنا نیست؛ از این رو احکام ولد الزنا بر ولد الشبهه بار نمی شود بر این اساس:

1. امامت جمعه و جماعت ولد الشبهه، جایز است.[2]

2. ولد الشبهه هم ارث می برد و هم از او ارث برده می شود.[3]


[1]. عاملى، بهاء الدين محمد بن حسين و ساوجی، نظام بن حسين، جامع عباسی و تکمیل آن (محشی، محقق / مصحح، محلاتى حائری، شيخ على)، ج 2، ص 280، مؤسسة منشورات الفراهانی، تهران، چاپ اول.

[2]. آل عصفور البحراني، الحسين بن محمد، سداد العباد و رشاد العباد، ص 142، المحلاتي‏، قم، چاپ اول، 1421 ق؛ العاملي، جواد‏، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة، ج 10، ص 14، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين‏، قم، چاپ اول، 1419 ق.

[3]. النراقي، أحمد‏، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج 19، ص 440، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث‏، قم، چاپ اول، 1415 ق.