searchicon

کپی شد

فرازهای زندگی حضرت عباس (علیه السّلام)

زندگانی هر شخصی در این دنیا با توجه به جایگاه و شخصیت او و همچنین مکان و زمانی که در آن زندگی می‌کند، همراه با فراز و نشیب ها، تجربه ها، سختی ها، راحتی ها، غم ها، شادی ها و … است.

حضرت عباس (علیه السّلام) از انسان‌های برجسته تاریخ است که از زمان تولد تا شهادتش، فراز و فرودهایی فراوانی را در زندگی پر برکت خویش تجربه نمود، که در جای خود به آنها پرداخته می‌شود.