کپی شد

فرازهای زندگی ادريس بن عبداللّه

مهم‌ترین فراز زندگی ادريس بن عبداللّه بعد از شرکت در قیام برادرش نفس زکیه، هجرت او به مغرب است. ادريس بن عبداللّه پس از هجرت، قیام نمود و توانست برخی از شهرهای آفریقا را تسخیر کند، وی توانست حكومتی را بنیان گذارد که تا چندین قرن ادامه پیدا نمود.