کپی شد

فرازهای زندگی آیه‌الله وحید بهبهانی

زندگی هر انسانی، با توجه به مکان و زمانی که در آن زندگی می کند، آکنده از درس‌ها، تجربه‌ها، سختی‌ها، راحتی‌ها، غم‌ها، شادی‌ها، شکست‌ها و پیروزی‌ها است. انسان در طول سفرِ زندگی با چالش‌ها و دست‌اندازهای متعددی مواجه می‌شود. این موانع جرأت، قدرت، ضعف و ایمان را محک می‌زند. گاهی برخی از موانع، موهبت‌هایی هستند که به‌شکل مانع، نمایان می‌شوند و شخص در آن هنگام از حقیقت آگاهی ندارد. در این مسیر، افرادی که از آگاهی لازم برخوردار هستند، از موانع احتمالی بیشترین منفعت را برای محک زدن جرأت، قدرت، ضعف و ایمان خود می‌برند.

آیه‌الله آقا محمد باقر وحید بهبهانی از آن‌گروه افرادی است که در طول حیات پربرکت خود، تلاش‌های فراوانی نموده و زحمت‌های بسیاری کشیده است. او برای کنار زدن اخباری‌هایی که باب اجتهاد را بسته می‌دانستند و ضربه‌های زیادی به اجتهاد در شیعه زدند، مجاهدت‌های زیادی نمود. او همه موانع را کنار زد و خدمات فراوانی به اسلام و مسلمانان نمود.