searchicon

کپی شد

عکس های بد حجاب در نشریه

با توجه به این که گاهی اوقات در برخی از نشریات عکس های بدحجاب یا بی حجاب چاپ می شود؛ از این رو شایسته است نظر مراجع را در رابطه با حکم این مسئله همراه با پرسشی بیان کنیم.

استفاده از عکس زن های بدحجاب در نشریه برای نشان دادن زشتی این عمل چه حکمی دارد؟

پاسخ دریافتی از دفاتر مراجع به این شرح است:

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

اگر مستلزم مفسده و یا تحریک شهوت باشد، جایز نیست.

دفتر حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

درفرض مسئله که عکس های مذکور منشاء ترتیب فساد و انحراف جوان های مسلمانان می باشند هرگونه نشر و خرید و فروش نگه داری آنها و نگاه کردن به آنها به این که معرض التذاذ و ریبه باشد حرام است. خداوند همه را از شرور و فتن آخر الزمان حفظ بفرماید.

نظر آیت الله مهدی هادوی تهرانی به این شرح است:

اگر این اشخاص ناشناخته باشند، و هدف از انتشار آن اصلاح جامعه باشد و بر این امر مفسده ای مانند گسترش فحشا و بی بند و باری مترتب نشود، انتشار آن بلامانع است.

با این وصف، انتشار عکس های تحریک کننده جایز نیست.