searchicon

کپی شد

صرف اموال حلال و طیب در ساختن مسجد

در تمامی صدقات و کارهای خیر و احسان، شایسته است که انسان اموال حلال و طیّب خود را به این امور الهی اختصاص دهد. قرآن کریم در این زمینه می فرماید: «اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! از قسمت­هاى پاكيزه اموالى كه (از طريق تجارت) به دست آورده‏ايد، و از آنچه از زمين براى شما خارج ساخته‏ايم (از منابع و معادن و درختان و گياهان)، انفاق كنيد! و براى انفاق، اموال آلوده و ناپاک را اختصاص ندهید …».[1]

در این رابطه احادیث زیادی نقل شده است، اما با توجه به این­که بحث در مورد مسجد است، از طرح آنها خودداری می‌شود.

گفتنی است که ربط این مطلب به مبحث مسجدسازی این است که، مسجدسازی یکی از مصادیق برجسته صدقه‌دادن در راه خدا است؛ چرا که امر مسجدسازی، امری معروف و پسندیده و مورد رضایت الهی است. هر چند تأکیداتی که در زمینه پاک‌بودن صدقات در راه خدا موجود است، در باره حلال بودن مال صدقه، عمومی است و هر صدقه‌ای را شامل می شود؛ ولی می‌توان گفت این امر بایستی در مورد مسجد به مراتب، بیشتر مورد توجه قرار گیرد. شاید قرآن کریم آن­گاه که یکی از اوصاف سازندگان و تعمیرگران مساجد را «پرداخت زکات»، ذکر نموده،[2] به همین مطلب اشاره نموده است؛ یعنی ساختن و آباد نمودن مساجد از کسانی پذیرفته خواهد شد که حقوق مالی واجب خویش را بپردازند.

بنابراین در مورد اموالی که برای خرید زمین مسجد و یا تهیه دیگر لوازم و امکانات آن، مصرف می شود، مؤمنان بایستی ضمن اجتناب از صرف پول و اموالی که دیگران به گونه­ای که در آن دارای حق می­باشند، سعی کنند بخشش­ها و انفاق­های خود را از محل اموال طیّب و حلال قرار دهند؛ زیرا مسجد کانون عبادت و بندگی مؤمنان محسوب می شود و این بنیان الهی بایستی از آغاز تا پایان با اموال حلال و طیّب و بر پایه استوار تقوا پی­ریزی و تکمیل و تعمیر شود. ضمن این­که ادب بندگی نیز ایجاب می کند که مؤمنان، مسجد و خانه خدا را با پاک­ترین اموال خویش بنا کنند.[1]. بقره 267.

[2]. توبه 18.