searchicon

کپی شد

شهرهای ایران

بنابر اعلام رسمی مرکز آمار ایران در سال 1390ش، تعداد شهرهای کشور از رقم 201 شهر در سال  1335ش، به رقم 1331 شهر در سال 1390ش افزایش یافته است و در کشور ایران، 8 کلان‌شهر[1] با جمعیت بالای یک میلیون نفر وجود دارد که عبارتند از: تهران، مشهد، اصفهان، کرج، تبریز، شیراز، اهواز و قم.[2]


[1]. از نظر قانون اگر جمعیت شهری بیش از یک میلیون نفر باشد، کلان‌شهر است.

[2]. برگرفته از: سایت مرکز آمار ایران.