کپی شد

شست و شوی لباس نجس توسط لباسشویی

در خصوص شست و شوی لباس نجس با ماشین لباسشویی بهتر است برای روشن شدن مسئله چند نکته را بیان کنیم:

1. آب کر (مانند آب لوله کشی) با چهار شرط، چیز نجس را پاک می کند.

اول: آن که مطلق باشد پس آب مضاف مانند گلاب و عرقِ بيد، چيز نجس را پاك نمى‏كند. دوم: پاک باشد. سوم: وقتی چیز نجس را می شویند، آب مضاف نشود و بو یا رنگ یا مزۀ نجاست هم نگیرد. چهارم: بعد از آب کشیدنِ چیز نجس، عین نجاست در آن نباشد.[1]

2. اگر چیز نجس را – بعد از برطرف کردن عین نجاست – یک بار در آب کر یا جاری فرو برند که  آب به تمام آن برسد پاک می شود، ولی در لباس و مانند آن احتیاط واجب این است که طوری فشار دهند که آب داخل آن خارج شود.[2]

حال اگر لباسی که عین نجاست داشته باشد داخل ماشین لباسشویی گذاشته شود و آب ماشین در زمان آب کشی متصل به کر باشد، اگر با اولین شستن، عین نجاست برطرف شود، قطعاً با سه بار شستن بعد از آن با آب کر، لباس پاک می شود، و همین طور است اگر با دفعات دوم و سوم عین نجاست بر طرف شود؛ زیرا بعد از برطرف کردن عین نجاست[3] یک بار شستن با آب کر کافی است.[4]

اما در باره ماشین لباسشویی اگر بعد از بر طرف شدن عین نجاست، آب کر به همه جای لباس نجس برسد و در اثر چرخيدن خشک کن، غساله آن خارج شود، لباس پاک می گردد.[5]

نظر چند از مراجع عظام درباره شست و شوی لباس نجس توسط لباسشویی اتوماتیک چنین است:

دفتر حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی):

اگر بعد از زوال عين نجاست، آب متصل به لوله در داخل ماشين لباسشوئى به لباس ها و همه قسمت‏هاى داخل ‏ماشين برسد و از آن جدا و خارج شود، محكوم به طهارت است.

دفتر حضرت آية الله العظمي فاضل لنکراني(مدظله العالی):

بلي پس از آن که غساله آن در اثر چرخيدن خشک کن خارج شد پاک مي‌گردد.

دفتر حضرت آية الله العظمي مکارم شیرازی (مدظله العالی):

در صورتی که شلنگ آب را به آن بسته باشد و آب تمام آن را فرا گرفته باشد و آب اضافی بیرون رود پاک است.

و همچنین ایشان در پاسخ به این سؤال که آيا لباس به وسيله ماشين لباسشويى اتوماتيكى كه خود چند بار لباس را مى‏شويد و آب آن را مى‏كشد پاك مى‏شود؟، فرموده اند:

“(لباس های داخل ماشين لباسشويى ) پاك است، خواه در حال شستن لباس ها، اتّصال با آب لوله كشى داشته باشد يا بعد از قطع شدن شروع به شست و شو كند.[6][1] .توضیح المسائل مراجع، ج1، ص 99، م 149.

[2] .همان، م 159.

[3]. منظور از عین نجاست، چیزی است که اصالتاً نجس باشد؛ مانند خون، مدفوع، منی، (نه این که به واسطۀ برخورد با چیزی نجس شده است.

[4] .استفتاءات امام خمینی، ج1، ص 169، س 327  .

[5].توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏1، ص 52، م 54.