کپی شد

شبهات درباره کرونا و پاسخ آن‌ها

با شروع بحران کرونا، شبهاتی در عرصه دین‌داری، سیاسی و… مطرح شد که در ادامه به بعضی از آن‌ها همراه با پاسخ، پرداخته می‌شود.