searchicon

کپی شد

شاگردان امام باقر(ع)

در مکتب امام باقر (ع) شاگردانی نمونه و ممتاز پرورش یافتند که به برخی از آنان اشاره می شود:

1- ابان بن تغلب: ابان از شخصیت های علمی عصر خود بود و در تفسیر، حدیث، فقه، قرائت و لغت تسلّط بسیاری داشت. والایی دانش ابان چنان بود که امام باقر (ع) به او فرمود در مسجد مدینه بنشین و برای مردمان فتوی بده، چون دوست دارم مردم چون تویی را در میان شیعیان ما ببینند.[1]

2- زراره: دانشمندان شیعه، میان پرورش یافتگان مکتب امام باقر و امام صادق (ع) شش تن را از بقیۀ شاگردان برتر می دانند و زراره یکی از آن ها است. امام صادق (ع) خود می فرمود: اگر«برید بن معویه »و«ابو بصیر»و«محمد بن مسلم» و «زراره »نمی بودند آثار پیامبر (معارف شیعه) از میان می رفت، آنان بر حلال و حرام خدا امین هستند. و باز می فرمود: «برید»و«زراره »و«محمد بن مسلم »و«احول »در زندگی و مرگ نزد من محبوب­ترین مردمان هستند.[2]

3- محمد بن مسلم »:فقیه اهل بیت و از یاران راستین امام باقر و امام صادق (ع) بود، چنان که امام صادق (ع) او را یکی از آن چهار تن به شمار آورده که آثار پیامبری به وجودشان پا بر جا و باقی است.[3][1]. کلینی، روضه كافى- ترجمه كمره‏اى، محمد باقر، ج‏1، ص، 171 ناشر، كتاب فروشى اسلاميه‏، چاپ: اول، تهران‏، 1382 ق‏.

[2]. شيخ صدوق‏، كمال الدين، ترجمه كمره‏اى‏، محمد باقر، ج‏1، ص، 166، ناشر، اسلاميه، چاپ، اول‏، تهران، 1377.

[3]. همان.