searchicon

کپی شد

شاگردان آیه‌الله سید علی سیستانی

در طول سال‌های گذشته، بسیاری از فضلای برجسته در بحث‌های پربار و ارزنده آیه‌الله سیستانی شرکت نموده‌اند که برخی از آنان در شمار استادان بحث خارج شمرده می‌شوند. اسامی برخی از ایشان عبارت است از: حضرات آیات شیخ مهدی مروارید، سید مرتضی مهری، مرحوم سید حبیب حسینیان، سید احمد مددی، شیخ مصطفی هرندی، سید هاشم هاشمی و تنی چند از دیگر اساتیدی که در حوزه‌های علمیه به تدریس اشتغال داشته و دارند.[1]

[1]. سایت رسمی دفتر آیت الله سیستانی.‌