searchicon

کپی شد

سایر عوامل تنگی رزق

در روایات، انجام بعضی از کارها به عنوان کاهش دهندۀ روزی معرفی شده است:

علی (ع) می فرماید: «اموری که باعث کاهش روزی می شود عبارت است از: وا نهادن تار عنکبوت در منزل، قضای حاجت در حمام، خوردن و آشامیدن در حال جنابت، خلال کردن با چوب درخت گز، شانه کردن موی سر در حال ایستاده، نگهداشتن خاکروبه در منزل، قسم دروغ خوردن، زنا، خوابیدن بین نماز مغرب و عشا، خوابیدن هنگام صبح قبل از بیرون آمدن خورشید، اعتیاد به دروغ گفتن، زیاد به آواز لهوی گوش کردن، رد کردن انسان مستمند در شب، رعایت نکردن میانه روی در هزینه ها و قطع پیوند فامیلی».[1]

امام صادق (ع) درباره خواب بین الطلوعین فرمود: «خواب صبحگاهی شوم است و چهرۀ آدمی را زرد و زشت می نماید، و چنین خوابی خواب افراد نامبارک است و خداوند روزی بندگان را از وقت طلوع فجر تا بیرون آمدن آفتاب تقسیم می نماید».[2]

رسول خدا (ص) فرمود: «بیست خصلت سبب کاهش روزی می شود، از جمله: برهنه بلند شدن از رختخواب برای قضای حاجت، نشستن دست ها هنگام غذا خوردن، بی احترامی به خورده های نان، سوزاندن پوست سیر و پیاز، نشستن در چارچوب درب منزل، جاروب کردن منزل در شب، نظافت منزل با گوشۀ لباس، خشک کردن سر و صورت با آستین، نشستن ظروف آلوده در شب، باز گذاشتن درب ظرف آب، عجله کردن در خارج شدن از مسجد، صبح زود بازار رفتن و تا شب ماندن در بازار، خرید نان از فقراء، نفرین کردن اولاد، دوختن لباس در تن، خاموش کردن چراغ با دمیدن».[3] [4][1]. طبرسی، علی بن حسن، مشکاة الأنوار، ج1، ص 128، کتابخانۀ حیدریه، چاپ دوم، نجف، 1385ق.

[2]. طوسی، محمد بن حسن، الاستبصار، ج 1، ص 350، ح 2، دار الکتب الإسلامیة، تهران، 1390ق.

[3]. مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، ج 73، ص 314، ح1، مؤسسة الوفاء، بیروت، 1404 ق.

.[4] برای اطلاع بیشتر ر.ک: نمایه 3783 (سایت اسلام کوئست: 4007)، نمایۀ مقدر بودن روزی و نمایه 2626 (سایت اسلام کوئست: 4801) نمایۀ دعا برای کسب ثروت.