searchicon

کپی شد

زندگی پس از زندگی در آموزه‌های دینی

یکی از پژوهش‌گران به بررسی میزان مطابقت تجربه‌های نزدیک به مرگ با آموزه‌های دینی پرداخته است. وی در این زمینه معتقد است که: اکثر بزرگ‌سالانی که تجربه‌های نزدیک مرگ را داشته‌اند، خود به این باور رسیده‌اند که مرده بودند. این نکته با مباحث موجود در آیات و روایات ما تطابق دارد و قابل پذیرش است.

همچنین نزدیک به ۷۵ درصد از مؤمنان و ملحدان که تجربه‌های نزدیک به مرگ داشته‌اند، اذعان کرده‌اند که به حس غوطه‌ور شدن در عشق و آرامش مطلق رسیده‌اند. به نظر می‌رسد که این اطلاعات با مفاد آیات و روایات ما در خصوص نگرانی‌ها و التهابات مرگ، مخصوصاً در نزد خدا‌ناباوران تعارض دارد.

۶۵ درصد مؤمنان و صد‌درصد ملحدان در تجربه‌های نزدیک به مرگ، زندگی گذشته خود را مرور کرده‌اند. آن‌چه که در این زمینه از آیات و روایات قطعاً برداشت می‌شود، مشاهده اعمال در قیامت است. همه افراد -چه مؤمن و چه کافر- در قیامت، همه اعمال خود را بی‌کم‌و‌کاست حاضر می‌بینند.[1] (اما) نمی‌توان معتقد بود که محتضر؛ یعنی شخصی که در آستانه مرگ است، نیز همه اعمال خود را در حالت احتضار مشاهده می‌کند.

یکی دیگر از مشترکات تجربه‌های نزدیک به مرگ، مشاهده وجودی نورانی است که شخص را همراهی کرده و با وی تکلم می‌کند. آمار معناداری که در این زمینه موجود است نشان می‌دهد ۷۱ درصد کودکان مسیحی، مسیح را مشاهده کرده‌اند، در حالی که افراد غیر مذهبی هرگز به چنین تجربه‌ای نرسیده‌اند و اصلاً در لحظات تجربه‌های نزدیک به مرگ، مسیح را مشاهده نکرده‌اند. این رقم این باور را تأیید می‌کند که افراد در لحظات تجربه‌های نزدیک به مرگ، انتظارات خود را مشاهده می‌کنند.

البته باید توجه داشت که این گزاره؛ یعنی تماشای وجود نورانی نه تنها با روایات ما تعارض ندارد، بلکه حتی می‌توان تأییداتی نیز از آن گرفت؛ چراکه طبق روایات، اشخاص در هنگام مرگ در هر صورت با رسول گرامی اسلام (صلّی الله علیه و آله) و حضرت علی (علیه السلام) ملاقات کرده و گفت‌و‌گویی با آن حضرات خواهند داشت.[2]

آمارهای دیگری نیز مؤید آن است که اشخاص در این حالات، انتظارات خود را مشاهده می‌کنند؛ از جمله: ۳۸ درصد از دین‌داران، جهنم را در آن لحظات دیده‌اند و جالب است که افراد غیر مذهبی به هیچ وجه، جهنم را ندیده‌اند. آمار مشاهده جهنم توسط غیر مذهبی‌ها، صفر‌درصد است.[3]

 

[1]. «پس هر كس هم‌وزن ذرّه‏اى كار خير انجام دهد آن را مى‏بيند، و هر كس هم‌وزن ذرّه‏اى كار بد كرده آن را مى‏بيند»، زلزله، 7 و 8.

[2]. مفید، محمد بن محمد، أمالي المفيد، ص 6‏.‏

[3]. سایت خبرگزاری فارس، «زندگی پس از زندگی» توهم یا واقعیت؟».