searchicon

کپی شد

زنان و غسل جنابت

بیان شد که از دو راه جنابت حاصل می شود:

1) نزدیکی و آمیزش جنسی، اگرچه منی بیرون نیاید.

2) بیرون آمدن منی، (حتی بدون دخول) چه در خواب باشد یا بیداری، کم باشد یا زیاد، با شهوت باشد یا بی شهوت، با اختیار باشد یا بی اختیار.[1]

طبق نظر اکثر فقها رطوبتی که از زنها خارج می شود، اگر همراه با شهوت (در حد ارگاسم و اوج لذت جنسی) باشد درحکم منی است و باید غسل جنابت کند.[2]

بنا بر این واجب است بعد از هر مقاربت و نزدیکی زن و مرد غسل جنابت انجام دهند چه از آنها منی خارج شود یا نشود.

لازم به ذکر است که غسل جنابت به خودی خود واجب نیست اما برای انجام کارهایی که شرط آنها داشتن طهارت است، مانند: نماز ،داخل شدن مسجد، دست زدن به خط قرآن و…غسل جنابت واجب می شود[3].

نکته پایانی این که: بعد از احتلام[4]، نزدیکی کردن و مقاربت قبل از غسل، از کراهت برخوردار است‏[5]. البته این کراهت با وضو گرفتن نیز برطرف می شود.[6]


[1] توضیح المسائل مراجع، م345؛ وحید، توضیح المسائل، م 351؛ وحید، توضیح المسائل، م 351؛ نوری، توضیح المسائل، م 346 و خامنه ای، اجوبة الاستفتاءات، احکام غسل جنابت.

[2] توضیح المسائل مراجع، ج1، ص 208، مسئله ی 346.

[3] توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏1، ص: 214، مسأله 357.

[4] يعنى در خواب منى از او بيرون آمده

[5] همان، ج‏1، ص: 215.

[6]نک: جامع عباسى و تكميل آن (محشى)، ج‏1،ص10؛ شارع النجاة في‏أحكام العبادات، ص: 32.