searchicon

کپی شد

رقص زن برای زن

تردیدی نیست که رقص زن برای مردان (غیر از شوهر)، حرام است، اما دربارۀ رقص زن برای زنان در میهمانی ها یا عروسی هایی که مردها حضور ندارند، نظر مراجع معظم تقلید به این شرح است:

دفتر آیت الله خامنه ای:

رقص زن براى زنان اگر عنوان لهو بر آن صدق كند؛ مثل اين‌كه جلسه زنانه تبديل به مجلس رقص شود، محل اشكال است و احتياط واجب در ترک آن است. در غير اين‌ صورت هم اگر به گونه اى باشد كه باعث تحريک شهوت شده و يا مفسده اى بر آن مترتب شود و يا همراه با فعل حرام (مانند موسيقى و آواز حرام) باشد يا مرد نامحرمى حضور داشته باشد، حرام است. و در حكم فوق تفاوتى بين مجلس عروسى و غير آن نيست.

دفتر آیت الله مکارم شیرازی:

تنها رقص زن براى شوهرش جایز است، و بقیّه اشکال دارد. البتّه منظور رقص لهوى است، نه هرگونه حرکات منظّم و موزون.

دفتر آیت الله صافی گلپایگانی:

فقط رقصیدن زن برای شوهرش در صورتی که همراه با حرامی نباشد، جایز است.

همچنین نظر حضرات آیات؛ بهجت، فاضل، نورى، وحيد خراسانی و سيستانى، بر این است که بنابر احتياط واجب جايز نيست.[1]

و پاسخ آیت الله هادوی تهرانی در حکم رقصیدن زن برای زن، به این شرح است:

اگر موجب تحریک شهوت یا ارتکاب گناه یا ترتب مفسده ای نباشد، بلامانع است.[1]. آيت الله فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج 1، س 1736؛ آيت الله سيستانى با استفاده از سایت ایشان (sistani.org)، رقص ش 3؛ آيت الله نورى همدانی، استفتاءات، ج 2،س 574؛ آيت الله بهجت، توضيح المسائل، م 1.