کپی شد

دین پژوهی

یکی از مسایل مهم کلام جدید، دین پژوهی است. بررسی های دانشمندان نشان می دهد که تاریخ بشر با دین آمیخته بوده و آدمی هیچ گاه خود را بی نیاز از آن ندیده است. حتی بسیاری از ملحدان نیز جهان عاری از دین را پنداری دست نایافتنی می دانند و آینده جامعه بشری را همچون گذشته آن، ملازم با اعتقادات دینی می بینند. پژوهش درباره این پدیده دیرپا (با بهره گیری از عقل و نقل) همواره اذهان بسیاری از انسان ها را به خود مشغول داشته است. این نوشتار نیز در همین مسیر گام بر می دارد.[1]

[1]. ر.ک: یوسفیان، حسن، کلام جدید، ص 5 و 6.