searchicon

کپی شد

دیدن فیلم ها و عکس های مستهجن

مرد نمی تواند به هیچ قسمت از بدن زنان نامحرم نگاه کند، و فقط به دست ها تا مچ و گردی صورت، در صورتی که با شهوت نباشد می تواند نگاه کند.[1]

بر اساس فتوای مراجع، دیدن فیلم و عکس های مستهجن چه به قصد لذت و چه بدون آن، چه به جهت آموزش مسائل زناشویی و چه بدون آن، به دلیل آن که ديدن اين گونه فيلم‏ها هميشه با نگاه شهوت انگيز همراه است، جايز نيست.[2]

چنان چه فرد به قصد بیرون آمدن منی با خودش کاری کند که منی از او خارج گردد و این امر در اثر دیدن این گونه فیلم ها یا تصاویر یا دیدن بدن زنان، محقق شود، یا به غیر از آن ضمن آن که روزه دار روزه خود را باطل نموده است[3]، علاوه بر آن مرتکب گناه کبیره استمنا[4] نیز شده است و می بایست قضای آن روز را گرفته و نیز کفاره بپردازد.

لذا با توجه به آن چه ذکر شد دیدن فیلم های مستهجن جایز نیست و چنان چه فرد در اثر دیدن جنب شود کار حرامی انجام داده است که در واقع چنین عملی مصداق “استمنا” است.

استمنا این است که انسان با خودش کاری کند که از او منی خارج شود (جنب شود) این کار ممکن است با لمس کردن بدن خود، نگاه کردن به منظره های شهوت آلود (عکس، فیلم و …)، یا مطالعه کتاب ها و مطالب شهوت انگیز (داستان، رمان و …)، یا گوش دادن به مطالب شهوت انگیز (نوار، تلفن و …) و یا فکر و خیال در امور شهوانی به قصد بیرون آمدن منی، صورت گیرد که در هر صورت حرام است و از گناهان کبیره محسوب می شود.[5]

[1]. توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج ‏2، ص 485، م 2433.

[2]. آيت‏الله خامنه‏اى، اجوبة الاستفتاءات، س 1203؛ آيت‏الله صافى، جامع‏ الاحكام، ج 2، س 1329؛ آيت‏الله نورى، استفتاءات، ج 2، س 554؛ آيت‏الله سيستانى Sistani.org)، فيلم، س 3؛ دفتر آيت‏الله وحيد، آيت‏الله بهجت، امام، آيت‏الله فاضل، آيت‏الله مكارم. آيت‏الله تبريزى، صراط النجاة، ج 5، س 1129 و ج 1، س 894 و 895؛ توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، ص 974، س1200.

[3] . همان، ج‏1، ص 799- 897.

[4]. «استمناء» یعنی این که انسان با خودش کاری کند که از او منی بیرون بیاید و این کار از نظر اسلام حرام است و عامل این کار مرتکب گناه شده است؛ استمناء دارای انواعی است،مثل بازی کردن با دست، گوش کردن به سخن و صدای زن و (یا مرد) نامحرم، رد و بدل کردن حرف های عاشقانه، در خیال آوردن و فکر کردن به مسائل شهوت انگیز نگاه کردن به عکس یا فیلم یا مناظر شهوت آلود و… . اگر کسی با اختیار یکی از این اعمال را به قصد خروج منی انجام دهد و منجر به خروج منی از انسان بشود استمناء و حرام است؛ صاحب جواهر الکلام (ره)، مجمع الرسائل محشی (همراه حاشیه)، ج 1، ص 447، م 1411؛ شیخ انصاری، مرتضی، مناسک محشی، ص34؛ امام خمینی، مناسک محشی، ص 163 و 334، اقتباس از سؤال 468 (سایت اسلام کوئست: 507) (حکم استمناء و انواع آن)؛ و سؤال 1544 (سایت اسلام کوئست: 1575).

[5] . اقتباس از سؤال 326 (سایت: 1887).