searchicon

کپی شد

دُروزی‌ها در سوریه و لبنان

دُروزی‌های سوریه

دُروزی‌های سوریه از مهم‌ترین بازیگران سیاسی در تاریخ این کشور به حساب می‌آیند. آنان با مبارزه علیه صلیبیان، اعتماد ایوبیان را به خود جلب کردند و همچنین در مبارزه علیه مغول‌ها و عثمانی‌ها نقش بسزایی ایفا کردند. آنان بودند که به رهبری سلطان الاطرش، آتش انقلاب بزرگ سوریه را در سال ۱۹۲۵میلادی برپا کرده و ضربه‌های سهمگینی بر ارتش فرانسه تحمیل کردند. دُروزی‌های سوریه حتی در جنگ علیه اسرائیل نیز نقش داشتند و پس از اشغال منطقه جولان توسط رژیم صهیونیستی، با سوزاندن شناسنامه‌های اسرائیلی، فریاد می‌کشیدند که هیچ شناشنامه‌ای نمی‌تواند جایگزین شناسنامه سوری آنان باشد.

دُروزی‌های لبنان

در لبنان نیز دُروزی‌ها نقش مهمی را در استقلال این کشور در سال ۱۹۴۳میلادی بر عهده داشتند و با رهبری کمال جنبلاط، رهبر و مؤسس حزب سوسیالیست پیشرو در لبنان، دست به انقلاب زدند. امروزه نیز دُروزی‌های لبنان دارای دو رهبری سیاسی هستند، امیر طلال ارسلان، رئیس حزب دموکراسی لبنان و خاندان جنبلاط.

ولید جنبلاط، رهبر حزب سوسیالیست پیشرو در لبنان، یکی از رهبران سیاسی دروزی‌ها به شمار می‌آید. وی که پس از ترور شدن پدرش کمال جنبلاط، رهبری این حزب را بر عهده گرفته، خود نیز در سال ۱۹۸۳میلادی هدف سوء قصد واقع شد. ولید جنبلاط که در دولت رفیق حریری نیز منصب وزارت را دارا بوده، یکی از عناصر تأثیرگذار در فضای سیاسی لبنان محسوب می‌شود.[1]

 

[1]. برگرفته از ترجمان.